O nas

Ewe­lina Gry­muła-Szubińska — pocho­dzi spod Szcze­cina, z wykształ­ce­nia lekarz, miło­śniczka biwaków pod gołym niebem i gór­skich wędró­wek z ple­ca­kiem.

Łukasz Szu­biń­ski — Szcze­ci­nia­nin, z wykształ­ce­nia spe­cja­li­sta od tury­styki, pilot wycie­czek, od jakie­goś czasu aktyw­nie wdra­ża­jący w życie marze­nia o dale­kich podróżach.

Staś Szubiński – syn-podróżnik 🙂

Od kilku lat zwie­dzamy wspól­nie bliż­sze i dal­sze zakątki świata. Wyjazdy organizujemy sami, nie korzystamy z usług biur turystycznych. Na miejscu poruszamy się  lokalnymi środkami transportu, autostopem, jachtostopem, autem lub… pieszo. Śpimy w tanich hostelach, w namiocie, pod gołym niebem, w gościnie u przypadkowo poznanych ludzi lub gospodarzy z couchsurfing.

Jesteśmy zafascynowani różnorodnością świata. Staramy się doświadczać jego wielu odcieni również poprzez punkt widzenia osób spotykanych w drodze, zawsze respektując, jak najlepiej umiemy, prawa natury i człowieka.

O naszych przygodach i sposobach na podróżowanie opowiadamy na slajdowiskach organizowanych w klubach studenckich, szkołach, uniwersytetach oraz na różnych festiwalach w całej Polsce (m.in. „Kolosy” w Gdyni, „Włóczykij” w Gryfinie, „Wiatraki” w Raciborzu, „Oko na Bałkany” w Lublinie). Gościliśmy również na łamach prasy, w programach radiowych i telewizyjnych.

Od 30 stycz­nia 2012 (z przerwami) realizujemy jak dotąd największe z naszych wspólnych marzeń i wyzwań – podróż dookoła świata! 🙂

plakat-szkapa-1